Home » Sponsorzy

Sponsorzy

Archiwum

” Wszystko co wielkie, jest wielkie przez serce”

Cyprian Kamil Norwid

Państwu:

Krzysztofowi Nogali

Firmie „Elen”

Stanisławowi Kasperkowi

Edwardowi Hojnemu

Januszowi Mikule

za pracę na rzecz Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nidku serdeczne wyrazy podziękowania składają

Dyrektor Zespołu, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie.

Głęboko wierzymy, że okazana przez Państwa siła serca i przyjazna dłoń, będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra naszych uczniów i wychowanków.

podziekowanie