Home » Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

Archiwum

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
• 2 września 2019r.- uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• 16 września 2019r.- wywiadówka
Kl. 1-3 godz.16.00-17.00
Kl. 4-8 godz. 17.00-18.00
• 14 października 2019r. apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz pasowanie na ucznia godz. 9.00-11.00
• 15 października 2019r.- dzień otwarty w godz. 16.30-18.00
• 23 grudnia 2019r.- 6 stycznia 2020r.- zimowa przerwa świąteczna (2 i 3stycznia 2020r. decyzją dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych)
• 27 stycznia- 9 lutego 2020r.- ferie zimowe
• 9-14 kwietnia 2020r.- wiosenna przerwa świąteczna
• 21,22,23 kwietnia 2020r.- egzamin ósmoklasisty- decyzją dyrektora dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
• 11 czerwca 2020r.-Boże Ciało
• 12 czerwca 2020r.- decyzją dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
• 25 czerwca 2020r. decyzją dyrektora dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
• 26 czerwca 2020r. uroczyste zakończenie roku szkolnego
Terminy dni otwartych dla rodziców będą podawane na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.