Home » Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Archiwum

Gmina Wieprz jest Partnerem projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 .

Celem projektu jest podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania  właściwych decyzji dotyczących wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wspieranie ich orientacji zawodowej poprzez uczestniczenie w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Wsparciem objęci zostali również nauczyciele szkół gimnazjalnych poprzez szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz przez możliwość zdobycia kwalifikacji z zakresu doradztwa (studia podyplomowe finansowane w ramach projektu), które podjęło sześciu nauczycieli.

W siedmiu szkołach Gminy Wieprz:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Brzechwy w Frydrychowicach

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Szczygła w Gierałtowicach

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nidku

- Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Władysława Broniewskiego w Przybradzu

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 im. Jana Pawła II w Wieprzu

- Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2  im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wieprzu

 

od 4 września 2017 r. został utworzony i funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery – SPINKA w ramach którego zostanie zapewniony dostęp do poradnictwa edukacyjno-zawodowego  dla gimnazjalistów, a w latach następnych również dla uczniów siódmych i ósmych klas Szkoły Podstawowej.

W ramach działalności Szkolnych Punktów Informacji i Kariery uczniowie będą mieć możliwość udziału
w zajęciach warsztatowych i konsultacjach indywidualnych.

SPInKi funkcjonują według jednolitych standardów wypracowanych w projekcie przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb danej szkoły zidentyfikowanych w diagnozie potrzeb przygotowanej przez gimnazja uczestniczące w projekcie.

 

 

 

Szkolny koordynator projektu : Katarzyna Rokowska