Home » Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły

Archiwum

 

 
Dyrektor szkoły mgr Ewa Snażyk-Płonka
Przedszkole mgr Sylwia Jarosz
mgr Krystyna Chmiel
mgr Ewa Mazgaj
Pedagog mgr Tadeusz Mrowiec
Pedagog specjalny mgr Marzena Noworyta
NAUCZANIE POCZĄTKOWE
Nauczanie zintegrowane mgr Agata Rusinek
mgr Grażyna Szota
mgr Bożena Kuś
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI I GIMNAZJUM
Język polski mgr Katarzyna Rokowska
mgr Barbara Kubicka
Matematyka mgr Dorota Płonka
mgr Monika Kasperek
Historia mgr Andrzej Saferna
mgr Barbara Kubicka
mgr Katarzyna Rokowska
Język angielski mgr Anna Wnęk
Język niemiecki mgr Magdalena Marczyńska Szczotka
WOS mgr Andrzej Saferna
Przyroda mgr Hanna Bryndza
Fizyka mgr Agata Miarka
Geografia mgr Barbara Kubicka
Biologia mgr Hanna Bryndza
Chemia mgr Magdalena Prus
Religia mgr Jadwiga Lachendro
mgr Anna Karcz
Technika mgr Janusz Rutkowski
Muzyka mgr Przemysław Walczak
Informatyka mgr inż. Tomasz Jordanek
Wychowanie fizyczne mgr Andrzej Saferna
mgr Hanna Bryndza
Biblioteka mgr Agnieszka Wojewodzic
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Pracownicy administracji i obsługi Edyta Babiuch
Barbara Tobiczyk
Bożena Mikołajek
Bożena Bogunia
Ewa Bogunia
Elżbieta Gąsienica-Staszeczek
Monika Bogunia
Karolina Bogunia
Krystyna Studnicka
Marek Michalak