Home » Uncategorized » Rekrutacja

Rekrutacja

Archiwum

Poniżej umieszczamy spis dzieci przyjętych do Przedszkola Publicznego
i Szkoły Podstawowej w Nidku na rok szkolny 2020/2021:

Przedszkole

Szkoła podstawowa