Home » Uncategorized » Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe

Archiwum

Drodzy Rodzice i Uczniowie,
informuję, że w naszej szkole działa Szkolny Punkt Informacji i Kariery zapewniający wsparcie uczniom i ich rodzicom w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

spinka
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.
W terminie od dnia 01.09.2019 do 19.09.2019r. roku trwa rekrutacja na zajęcia edukacyjno- zawodowe dla uczniów klas VII i VIII. Szczegółowych informacji udziela szkolny doradca zawodowy – pani mgr Katarzyna Rokowska.
Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona w dniu 20.09.2019 roku.